Το Ωδείο Δ. Κόψα προσφέρει:

Δωρεάν εγγραφή στο δεύτερο παιδί τις ίδιας οικογένειας και σε όλα τα άλλα παιδιά μετά από αυτό.
Δωρεάν σπουδές στο τρίτο παιδί της ίδιας οικογένεια και σε όλα τα άλλα παιδιά μετά από αυτό.
Έκπτωση 10% στις σπουδές του δεύτερου παιδιού της ίδιας οικογένειας.