Το Ωδείο

Το Ωδείο

Το Ωδείο Δ. ΚΟΨΑ λειτουργεί στην Κομοτηνή από το 1998. Από τότε με υπευθυνότητα και συνέπεια συνεισφέρει στη μουσική εκπαίδευση της πόλης μας.
Βασικός στόχος του Ωδείου είναι η περάτωση των σπουδών στον ελάχιστο δυνατό χρόνο ανάλογα με την προσωπική εργασία και ωριμότητα του κάθε σπουδαστή.


Πλήρης σχολή ανωτέρων θεωρητικών μαθημάτων - σύνθεσης

Τα νέα μας