Πρωτότυπος διαγωνισμός μουσικής από το Ωδείο Κόψα

Με θέμα «Johann Sebastian Bach, ένας μεγάλος μουσικοπαιδαγωγός»

Έναν πρωτότυπο διαγωνισμό πιάνου με θέμα «Johann Sebastian Bach, ένας μεγάλος μουσικοπαιδαγωγός» διοργάνωσε το Ωδείο Δ. Κόψα την Κυριακή που μας πέρασε. Σε αυτόν πήραν μέρος μαθητές του ωδείου όλων των ηλικιών και επιπέδων.

Οι συμμετέχοντες διαγωνίστηκαν σε έργα του μεγάλου συνθέτη και χωρίστηκαν σε 3 κατηγορίες ανάλογα με την ηλικία και το επίπεδο σπουδών τους. Η πρωτοτυπία έγκειται στο γεγονός ότι ο βαθμός προέκυψε από τους ίδιους τους συμμετέχοντες που βαθμολογούσαν τους συμμαθητές τους, καθώς βέβαια και από τους καθηγητές του ωδείου και τον καλλιτεχνικό διευθυντή.

Ο διευθυντής του Ωδείου Δημήτρης Κόψας τόνισε ότι με αυτό τον τρόπο οι μαθητές ανέλαβαν μια σημαντική ευθύνη, εκτίμησαν με προσοχή τις δυνατότητες των συμμαθητών τους και συμμετείχαν σε μια διαγωνιστική-εκπαιδευτική διαδικασία, πάντα με ευγενή άμιλλα.

Σε όλους τους συμμετέχοντες δόθηκαν μικρά δωράκια και απονεμήθηκαν έπαινοι συμμετοχής. Οι 3 νικητές κάθε κατηγορίας πήραν επιπλέον και από 1 δωροεπιταγή που προσέφεραν το γυμναστήριο Sport Center (Χρ. Πραντσίδης) και το Δημοκρίτειο βιβλιοπωλείο.